Druk solwentowySolvent printingSolventdruck

Profesjonalny druk solwentowy

Druk solwentowy

Druk solwentowy jest to jedna z najnowocześniejszych metod wydruku. Wykorzystywane w tej technice atramenty wykazują wysoką odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych tj. promieniowanie ultrafioletowe. Ponadto pozwalają na wykonanie grafiki na wszystkich podłożach (głównie z zawartością PCV), w szczególności na tych powierzchniach, które są problematyczne dla tuszów wodnych. Druki solwentowe dzięki bardzo dobrym parametrom nie wymagają zabezpieczania warstwą laminatu, nawet w przypadku wydruków do zastosowania na zewnątrz w długim czasie.

Roland RS 640

Maszyna przeznaczona jest do druku w technologii solwentowej na materiałach niepowlekanych przy zachowaniu doskonałej jakości, prędkości oraz wysokiej trwałości druk.

Zobacz nasz park maszynowy

Wykonujemy druk UV m.in.:

  • białym kolorem na PCV,
  • metalu,
  • drewnie,
  • aluminium.


Solvent printing

Solvent printing is one of the most modern printing methods. Inks used in solvent printing technology are highly resistant to the damaging effects of weather e.g. UV. You can do graphics on all substrates (mainly containing PVC), in particular on those areas that are problematic for aqueous inks. Thanks to a very good parameters solvent prints do not require protection layer laminate even for prints for long time outdoor use.

Roland RS 640

The machine is designed to print in a solvent technology for uncoated materials with superior quality, durability and high-speed printing.

Our machines

We recommend: white color UV printing on PVC, metal, wood, aluminum


Solventdruck

Solvent Druck ist eines der modernsten Druckverfahren. Farben haben eine hohe Beständigkeit gegen die schädlichen Auswirkungen von Wetter (wie UV-Strahlung). Sie lassen die Grafik-Performance auf allen Oberflächen (die hauptsächlich PVC) machen – auch auf jene Bereiche, die problematisch für wässrige Tinten sind. Solvent Drucke (dank einer sehr guten Parameter) benötigen keine Sicherheit Schicht des Laminats, auch wenn Druck für den Außeneinsatz in eine lange Zeit.

Roland RS 640

Die Maschine wurde entwickelt, um in einem Lösungsmittel Technologie für unbeschichtete Materialien mit höchster Qualität arbeiten.

Unsere Maschinen

Wir empfehlen: weiße Farbe UV-Druck auf PVC, Metall, Holz, Aluminium

PL EN DE
Menu