<!--:pl-->Druk UV<!--:--><!--:en-->UV Print<!--:--><!--:de-->UV-Druck<!--:-->

Druk UVUV PrintUV-Druck

  • Uncategorized
  • Możliwość komentowania Druk UVUV PrintUV-Druck została wyłączona

Druk UV jest czterokrotnie bardziej odporny na działanie warunków zewnętrznych od standardowych wydruków solwentowych. Wydruki nie wymagają suszenia i zaraz po wydrukowaniu mogą być dalej obrabiane, przycinane, pakowane.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym umożliwia drukowanie na nieregularnych kształtach i powierzchniach, które nie mają prostokątnej formy, na ciężkich nośnikach takich jak szkło, a nawet materiałach o nierównej powierzchni.

DRUKUJEMY RÓWNIEŻ BIAŁYM KOLOREM!!!

Zapraszamy do współpracy firmy ceniące jakość, terminowość i profesjonalizm.

Ploter OCE ARIZONA umożliwia bezpośrednie drukowanie na szerokiej gamie umieszczonych na stole sztywnych mediów o płaskiej powierzchni i grubości 4,8 cm takich jak: płyty MDF, drewno, plexi, szkło, tektura, płyty PCV. Gwarantuje doskonałą, niemal fotograficzną jakość obrazu i ostrość za która stoi technologia OceVariaDot, zapewnia wyjątkowo czytelny tekst nawet o wielkości zaledwie 6 punktów.UV printing is four times more resistant to the elements of the standard printing solvent inks. Prints do not require drying and immediately after printing can be further processed, cut and packaged.

Innovative technology enables printing on irregular shapes and surfaces that are not rectangular form, the heavy media such as glass, and even materials with an uneven surface such as plywood.

WE ALSO PRINT WHITE COLOUR!

We invite companies that value quality, punctuality and professionalism.

The OCE ARIZONA allows direct printing on a wide range of rigid media with a flat surface and a thickness of 4.8 cm, such as MDF, wood, plexiglass, glass, cardboard, PVC plates, and many others, provides excellent, nearly photographic quality image and sharpness which stands for OceVariaDot technology. That provides an exceptionally legible text even as small as 6 points.UV-Druck ist vier mal resistenter gegen die Elemente der Standard-Druckbedingungen Solvent-Tinten. Drucke benötigen keine Trocknung und sofort nach dem Druck weiterverarbeitet werden können, geschnitten und verpackt.

Innovative Technologie ermöglicht den Druck auf unregelmäßige Formen und Oberflächen, die nicht rechteckig sind und die schweren Medien wie Glas, und auch Materialien mit einer unebenen Oberfläche wie Sperrholz sind.

Wir drucken auch weiß Farbe!

Wir laden Unternehmen, die Qualität, Pünktlichkeit und Professionalität schätzen.

Die OCE ARIZONA erlaubt den direkten Ausdruck auf einer Vielzahl von starren Medien mit einer flachen Oberfläche und einer Dicke von 4,8 cm, wie MDF, Holz, Plexiglas, Glas, Karton, PVC-Platten, und viele andere, bietet eine hervorragende, fast fotografische Qualität Bild und Schärfe, die für OceVariaDot Technologie steht. Das bietet eine gute Lesbarkeit Text sogar so klein wie 6 Punkten.

Like ! Share with friends on the following networks

PL EN DE
Menu