O firmieAbout UsUber uns

Oto, dlaczego Klienci uwielbiają z nami współpracować

Kim jesteśmy?

Istniejemy od 1997 roku, a od 2000r. Jesteśmy spółką z o.o.. Zajmujemy się profesjonalną reklamą i produkcją materiału reklamowo-informacyjnego w postaci reklamy wizualnej na pojazdach, banerach, flagach, tablicach reklamowych itd. Zapewniamy plastyczne i graficzne spojrzenie i profesjonalne wykończenie zadanego nam tematu. Zgłębiliśmy wiedzę w temacie druku cyfrowego na foliach, materiałach płaskich i pcv.

Wysokiej jakości wydruk wielkoformatowy na folii, banerach, tkaninach, papierze zapewnia zdjęciową jakość, a aplikacje tego wydruku na pojeździe, szybie, banerze czy bilbordzie daje oszałamiający efekt. Wszystkie projekty są przygotowane z dużą dokładnością tak aby można było wykonać wydruk z jak najlepszą jakością. Zapewniamy również logistykę przy przeprowadzaniu akcji reklamowych jak: dojazd do odległych miejsc.

Ukończyliśmy szkolenie firmy 3M uzyskując 4/4 gwiazdki!

Certyfikaty i dyplomy

Kliknij, aby powiększyć:

reklama na samochodach artgraf

reklama na samochodach artgraf

reklama na samochodach artgraf

reklama na samochodach artgraf

reklama na samochodach artgraf
reklama na samochodach artgraf
certyfikat Llumar
certyfikat 3M
certyfikat Gepardy Biznesu

Nasza szeroka oferta to między innymi:

reklama na samochodach artgraf

Artgraf mistrzem!

Zajęliśmy I miejsce na Mistrzostwach w Aplikacjach Samochodowych – 2nd Car Wrap Championship! – zobacz więcej

Who we are?

Our company is since 1997, and since 2000 we are Ltd. We offer professional advertising and production of advertising and information materials (visual advertising on cars, banners, flags, billboards etc.). We provide visual and graphic look and professional finish. We expanded our knowledge of the digital printing on foils, flat materials and pvc.

High quality large format printing on foils, banners, fabrics and paper provides photographic quality and application this print on a car, pane, banner or billboard gives a stunning effect. All designs are made with high accuracy so that you can print at the best quality. We also provide logistics in carrying out advertising campaigns as: access to remote locations.

We have completed the training of 3M company with result 4/4 stars!

Certificates

Click, to enlarge:

Our wide offer:

druk

Winning first place!

We took first place in the Championship in 2nd Car Championship Wrap! – see more

Wer sind wir?

Wir sind in 1997 gefunden und Wir sind seit 2000 GmbH. Artgraf beschäftigt sich mit der Werbung und Produktion von Werbemitteln, visuellen Werbung auf Fahrzeugen, Banner, Fahnen, Plakate, usw. Wir bieten visuelle und grafische Aussehen und professionelles Finish von der Arbeit. Wir haben das Wissen in der Betreff-Zeile der Digitaldruck auf Folien, Flach-und PVC vertieft.

Hochwertige Großformatdruck auf Folien, Banner, Stoffe, Papier und fotografische Qualität, und die Anwendungen der Druck auf das Fahrzeug, gibt einen erstaunlichen Effekt. Alle Projekte werden mit hoher Genauigkeit hergestellt, um die beste Qualität zu bekommen. Wir bieten auch Logistik bei der Durchführung von Werbekampagnen wie der Zugang zu entfernten Standorten.

Wir haben die Ausbildung von 3M mit 4/4 Sternen abgeschlossen!

Zertifikate

Klicken zum Vergrößern:

Unser Angebot:

druk

Artgraf ist der Meister!

Artgraf hat der erste Platz in Euro-Reklama 2010 in Poznań – 1st Car Wrap Championship 2010 – gewonnen. – weiter

PL EN DE
Menu